Organisatie

Welzijn E25 verricht jongerenwerk in, Maassluis en Hoek van Holland. Het jongerenwerk richt zich op de ondersteuning van jongeren bij hun ontwikkeling naar volwassenheid zodat zij voor zichzelf, hun omgeving en de maatschappij als geheel zo optimaal mogelijk kunnen functioneren.

Naast de activiteiten vanuit de jongerencentra en het cultureel centrum zijn er zgn. ambulant jongerenwerkers van Welzijn E25 in de verschillende gebieden regelmatig op straat te vinden om contact te leggen met diverse jongerengroepen. Daarnaast is een belangrijk middel voor het jongerenwerk de inzet van sport(buurt) werkers via de zgn. Sport 25 activiteiten. Door middel van het aanbieden van sport en spel in de directe omgeving van de jongeren, zowel buiten als in sportzalen, worden grote groepen jongeren bereikt.

 

Bij deelname aan onze activiteiten kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens gevraagd worden. Deze worden strikt vertrouwelijk en volgens ons privacyreglement behandeld.