Samenwerking met scholen

Gezamenlijk doel

Lentiz en Welzijn e25 nemen hun verantwoordelijkheid in het vergroten van jongerenparticipatie en het terugdringen van schooluitval (voorkomen van maatschappelijke uitval). Hierbij wordt in het bijzonder de school als vindplek gebruikt om de beoogde doelgroep te bereiken en het ontwikkelen van een op maatgericht programma om een relevante bijdrage te leveren aan het gezamenlijk doel. De school als vindplaats voor jongerenwerkers. Niet alleen om risico gedrag van jongeren in en rondom de school te traceren maar juist ook om talenten van jongeren te ontdekken en die te stimuleren. We trachten ook de schoolcultuur te versterken (normen en waarden) door het creƫren van een leuk maar ook en veilig pedagogisch klimaat voor en na de lessen en in en rondom de school.