De straat op

Ambulante inzet

Gelukkig zijn er veel jongeren die een deel van hun vrije tijd op een "normale" manier op straat doorbrengen. Ook deze groep verdient onze aandacht. De straat maakt onderdeel uit van hun leefdomein en wat ze daar ervaren bepaalt mede hun ontwikkeling. Het is dan ook goed dat we ambulant preventief monitoren hoe het met die groepen gaat en de betreffende jongeren positieve tools aanreiken die ze zullen ondersteunen bij de ontwikkeling naar volwassenheid. Uiteraard maakt de vroeg signalering hier integraal onderdeel vanuit.

Het aanbod kenmerkt zich door een mix van laagdrempelige recreatieve en (semi) educatieve activiteiten met als doel:

-  Positieve gedragsbeinvloeding
-  Creeren van sociale verbindingen
-  Bevorderen van persoonlijke ontwikkeling
-  Stimuleren maatschappelijke participatie